فیلم آموزش لیسنینگ آیلتس

برای آشنایی با دوره آموزش ویدیویی لیسنینگ آیلتس، فیلم زیر رامشاهده نمایید.

به سبد خرید شما اضافه شد.

به سبد خرید شما اضافه شدند.

قیمت: ۵۰ هزار تومان

مدت آموزش: ۲۰۳ دقیقه

حجم دانلود: ۲۶۳ مگابایت

تعداد فایل: ۱۳فایل آموزش ویدیویی

زبان آموزش: فارسی

مدرس: منصوره دشتی خویدکی

آخرین آپدیت: ۲۰۱۹

 

** نکته: از آنجایی که بخش لیسنینگ در هر  دو ماجول آکادمیک و جنرال ترینینگ یکسان است، این مجموعه ی ویدیویی برای داوطلبان هر دو آزمون طراحی و تنظیم شده است. 

بخش اول: مقدمه ای بر لیسنینگ آیلتس آکادمیک و جنرال ترینینگ (Introduction to the Listening Section of IELTS)

تعداد فایل:  ۲ فایل

مدت زمان آموزش: ۵۵ دقیقه

در ویدیوی معرفی بخش لیسنینگ آزمون آیلتس به ارائه ی اطلاعات و جزییات بخش لیسنینگ آزمون آیلتس پرداخته می شود. و درادامه به معرفی و توضیح تکنیک ها (Techniques) و مهارت های (Skills) مورد نیاز برای پاسخ دادن به انواع مختلف سوالات بخش لیسنینگ آزمون آیلتس پرداخته می شود.

بخش دوم: معرفی انواع سوالات بخش لیسنینگ آزمون آیلتس و نحوه ی پاسخ دهی به آن ها

تعداد فایل:۱۱ فایل

مدت زمان آموزش: ۱۴۸ دقیقه

در این بخش به معرفی هر یک از انواع سوالات مورد آزمون در بخش لیسنینگ آزمون آیلتس و ویژگی های آن ها پرداخته می شود. هم چنین چگونگی پاسخ دهی به سوالات شامل معرفی و توضیح تکنیک ها به صورت گام به گام ارائه می شود. این سوالات عبارتند از:

 • Multiple Choice Questions: سوالات چند گزینه ای
 • Matching Questions: سوالات مطابقت
 • Classification Questions: سوالات دسته بندی اطلاعات
 • Labelling a Diagram, Plan or Map: عنوان گذاری نمودار، طرح یا نقشه
 • Short Answer Question: سوالات پاسخ کوتاه
 • Table Completion: کامل کردن جدول
 • Flow-Chart Completion: کامل کردن فلوچارت
 • Form Completion: کامل کردن فرم
 • Notes Completion: کامل کردن نوت
 • Summary Completion: کامل کردن خلاصه
 • Sentence Completion: کامل کردن جمله
دوره آموزش ریدینگ آیلتس

برای آشنایی با دوره آموزش ویدیویی ریدینگ آیلتس، فیلم زیر رامشاهده نمایید.

به سبد خرید شما اضافه شد.

به سبد خرید شما اضافه شدند.

قیمت: ۷۰ هزار تومان

مدت آموزش: ۴۰۵ دقیقه

حجم دانلود:۵۵۷ مگابایت

تعداد فایل: ۱۵

زبان آموزش: فارسی

مدرس: منصوره دشتی خویدکی

آخرین آپدیت: ۲۰۲۰

**نکته: از آنجایی که نوع سوالات در هر  دو ماجول آکادمیک و جنرال ترینینگ یکسان است، این مجموعه ی ویدیویی برای داوطلبان هر دو آزمون طراحی و تنظیم شده است.

بخش اول: مقدمه ای بر ریدینگ آیلتس آکادمیک و جنرال ترینینگ (Introduction to the Reading Section of IELTS)

تعداد فایل:  ۱فایل

مدت زمان آموزش: ۴۱ دقیقه

در ویدیوی معرفی بخش ریدینگ آزمون آیلتس علاوه بر ارائه ی اطلاعات و جزییات بخش ریدینگ آزمون آیلتس، به معرفی و توضیح تکنیک ها (Techniques) و مهارت های (Skills) مورد نیاز برای پاسخ دادن به انواع مختلف سوالات آزمون پرداخته می شود.

بخش دوم: معرفی انواع سوالات بخش ریدینگ آزمون آیلتس و نحوه ی پاسخ دهی به آن ها

تعداد فایل:۱۴ فایل

مدت زمان آموزش: ۳۶۴ دقیقه

در این بخش به معرفی هر یک از انواع سوالات مورد آزمون در بخش ریدینگ آزمون آیلتس و ویژگی های آن ها پرداخته می شود. هم چنین چگونگی پاسخ دهی به سوالات شامل معرفی و توضیح تکنیک ها و گام های مورد نیاز برای رسیدن به پاسخ ارائه می شود. این سوالات عبارتند از:

 • True/False/Not Given. Yes/No/Not Given
 • Short Answer Questions      
 • Multiple Choice Questions
 • Sentence Completion
 • Summary Completion
 • Note completion
 • Flow-Chart Completion
 • Table Completion
 • Labelling a Diagram
 • Matching Paragraph Headings ها
 • Matching Sentence Endings
 • Matching paragraph Information
 • Matching Features